EDUKACJA

dtk-5Dzięki czynnemu uczestnictwu w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, grono pedagogiczne wzbogaca swoją wiedzę, podnosząc kwalifikacje oraz wykorzystuje w pracy z dziećmi wszelkie innowacje zdobyte podczas szkoleń i warsztatów.

Ponadto preferuje ekspresywny model pracy, wspomagający rozwój dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych.

W USTECKIEJ JEDYNCE dzieci pod okiem doświadczonych pedagogów uczą się samodzielności i współdziałania.

REALIZOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE PROGRAMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ:

 • GR I:

„Od przedszkolaka do pierwszaka” ; Autor Iwona Broda; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,

 • GR II:

„Od przedszkolaka do pierwszaka” ; Autor Iwona Broda; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,

 • GR III:

„Od przedszkolaka do pierwszaka” ; Autor Iwona Broda; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,

 • GR IV:

„Rośnij z Didasko”; Autor Joanna Białobrzeska; Wydawnictwo Didasko

REALIZOWANE INNOWACJE PEDAGOGICZNE 

 • Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej Poziom Integracji Sensorycznej ; (AA)                  REALIZOWANY PROGRAM EDUKACYJNY
 • „Ustka nad morskim wybrzeżem”

 


W ramach programów edukacyjnych placówka zapewnia szereg imprez sprzyjających indywidualnemu rozwojowi dziecka.

Należą do nich wycieczki, spacery nad morze i do lasu, przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne i wiele innych zajęć kulturalno – rekreacyjno – sportowych.

OFERUJEMY:dtk-4

 • zajęcia z elementami pedagogiki zabawy,
 • zajęcia z elementami kinezjologii edukacyjnej,
 • spotkanie z bajką w formie przedstawień teatralnych,
 • zabawy i ćwiczenia relaksacyjne,
 • zajęcia adaptacyjne przy udziale rodziców,
 • diagnozę mowy dziecka prowadzona przez wykwalifikowanego logopedę,
 • organizujemy pracę wyrównawczą i specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci, z trudnościami i deficytami rozwojowymi przy współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 

 

DNI ADAPTACYJNE

Zapraszamy  do NASZEGO PRZEDSZKOLA  na dni adaptacyjne, które odbędą się w dniach 28-30.08 od godziny 9,00.

Dni adaptacyjne zorganizowane są dla nowoprzyjętych dzieci i ich rodziców, podczas których nastąpi  wzajemne poznanie się dzieci, rodziców i nauczyciela. W ciągu trzech dni dziecko przebywa z rodzicem ok. 2 godziny, w tym czasie przyszli wychowankowie wspólnie z opiekunami poznają pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie sali i łazienki. W sali zabaw rodzice bawią się z dzieckiem, biorą udział w zorganizowanych zajęciach lub obserwują zachowanie dziecka w czasie zabaw dowolnych. Prosimy o przyniesienie obuwia zmiennego. Zapraszamy

EDUKACJA EKOLOGICZNA W SIECI

Projekt „Edukacja ekologiczna w sieci” jest projektem współpracy 4 lokalnych Grup Rybackich
z obszaru województwa pomorskiego:

 • Słowińskiej Grupy Rybackiej
 • Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej,
 • Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby,
 • Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Bytowskie.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości na temat ochrony środowiska przyrodniczego, ochrony bioróżnorodności oraz promowanie tych wartości poprzez przeprowadzenie kampanii edukacyjnej oraz przygotowanie programów i gier edukacyjnych adresowanych do mieszkańców i turystów.

W ramach projektu powstała strona internetowa http://ekowsieci.pl/,  która uczy i bawi – dostępne są na niej gry o charakterze ekologicznym, animacje, filmy instruktażowe, możliwość tworzenia własnych opowiadań komiksowych.

Zorganizowano także konkurs dla uczniów szkół podstawowych z obszaru Słowińskiej Grupy Rybackiej polegający na opracowaniu scenariusza gry ekologicznej, w wyniku którego wpłynęło wiele bardzo ciekawych prac. Zapraszamy na stronę http://ekowsieci.pl/

DO ZOBACZNIA PO WAKACJACH !!!

Wszystkim przedszkolakom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom  przedszkola życzymy

by  tegoroczne wakacje były ciepłe i radosne.

Niech każdy dzień wakacyjnych przygód pozostanie w Waszej pamięci jako dzień, o którym można powiedzieć, że był to dobry dzień. Odpoczywajćie w pełnym słońcu,nabierajcie sił i „ładujcie akumulatory”, ale z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

DO ZOBACZENIA 1.09.2017 !!!!

PODZIĘKOWANIE

 

W przedwakacyjny poniedziałek zawitali do MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLE NR 1 w Ustce niespodziewani goście, a była to ” świeżo upieczona MŁODA PARA „

Państwo KAROLINA & MARCIN SIWIEC

Tym bardziej było nami miło, gdyż

Pan Marcin był ABSOLWENTEM naszej placówki przedszkolnej ponad 34 lata temu i jednocześnie wychowankiem Pani Janiny Laskowskiej.

Dziękujemy za szlachetny  gest i wielkie serce. Nowożeńcy poprosili aby zaproszeni goście zamiast kwiatków obdarowali ich zabawami. Uśmiech i radość dzieci obdarowanych przez nowożeńców w naszej placówce bezcenny.

Dziękujemy bardzo w imieniu naszych przedszkolaków.

Życzymy  aby byli Państwo sobie chlebem powszednim i solą,  zorzą polarną po pięknym śnie, dolą , niedolą, sumieniem i grzechem na dobre i złe.

„Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby drugiego człowieka,

jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie pomocną dłoń” J.P II

 

CO NAS CZEKA W CZERWCU ?

27.06 wtorek –spotkanie z płetwonurkiem grupy III i IV godz.10

28.06 koncert na zakończenie roku WIESŁAW PYZALSKI

29.06  środa udział grup przedszkolnych na terenie przedszkola w projekcie – BEZPIECZNY KONTAKT Z PSEM. Grupy młodsze godzina 10, grupy starsze godzina 11

29.06 czwartek wyjście grupy III do OPTY godz. 14

Czwartek 22.06 2017 grupa I i II natomiast w piątek  23.06.2017r. O GODZ.9.00. grupa III i IV wyrusza USTECKĄ CIUCHCIĄ na WYDMĘ ORZECHOWSKĄ, gdzie dzieci spotkają się z leśniczym i poznają ciekawostki dotyczące flory i fauny nadmorskiej. Później udadzą się na piknik do miejscowości ZAPADŁE. Prosimy o przygotowanie dla dzieci plecaków wyposażonych w małą butelkę z wodą, oraz „małe co nieco”. Prosimy o wygodny ubiór dla dziecka, dostosowany do pogody oraz nakrycie głowy.

W  dniu 20.06 grupa IV DELFINKI bierze udział w IX OLIMPIADZIE PRZEDSZKOLKAÓW na terenie OSIR. GRUPA III będzie nam aktywnie kibicować.

Dnia 12.06.2017r. (poniedziałek) w godz. 9.00-15.00/15.30 dzieci z grup i i ii wyjeżdżają do leśniczówki „WIELKA WIEŚ” (NADLEŚNICTWO DAMNICA) na zajęcia edukacyjne z zakresu ekologii, poznawania przyrody i zachowań w lesie.

12. 06 wyjście grupy III do STRAŻY MIEJSKIEJ