OPŁATY

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE:

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLIX/425/2014 RADY MIASTA USTKA z dnia 31.07.2014 r placówka przedszkolna realizuje bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach od 7.30 do 12.30

  • opłata za dodatkowe świadczenia i usługi opiekuńczo – wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w kwocie 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy płatne ,,z dołu” do dnia 15 każdego miesiąca
  • 6,50 zł – stawka dzienna za wyżywienie, tj. za rzeczywiste, aktualnie ponoszone koszty surowca zużytego do przyrządzania posiłków, ustalona przez Dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
  • Wpłaty należy dokonać w Banku Spółdzielczym w Ustce do 15- każdego miesiąca (po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe) na rachunek Miejskiego Przedszkola nr 1 w Ustce

Wpłaty za dodatkowe godziny pobytu dziecka poza podstawą programową

Nr konta: 40 9315 0004 0000 1687 2000 0020 (w tytule wpisać imię i nazwisko dziecka)

 

Wpłaty na Radę Rodziców (200 zł na rok) płatność w 2 ratach po 100 zł

I rata do końca października
II rata do końca lutego

 

Numer konta Rady Rodziców:

32 9315 0004 0000 7849 2000 0010 ( w tytule wpisać imię i nazwisko dziecka)

Prosimy o terminowe regulowanie należności.

ZAJĘCIA DODATKOWE PŁATNE

 

UBEZPIECZENIE DZIECI

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci w roku szkolnym 2017/2018

  • Ubezpieczyciel –UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A .

Suma ubezpieczenia 20.000 zł . Składka 36 zł.

 

Dodaj komentarz

Podpis
Email
Witryna internetowa