KONKURS PLASTYCZNY-„USTKA JESIENIĄ MALOWANA”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI Z NASZEGO PRZEDSZKOLA DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM „USTKA JESIENIĄ MALOWANA”

CELE KONKURSU:
– uwrażliwianie na piękno jesiennego krajobrazu w rodzinnej miejscowości
– rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności
– rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych
– budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi

REGULAMIN KONKURSU:
– konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat
– technika plastyczna dowolna – płaska, przestrzenna z użyciem różnorodnych materiałów
– format dowolny
– prace indywidualne
– każda praca powinna zawierać opis (na odwrocie pracy) – imię, nazwisko, wiek dziecka, grupa przedszkolna
– prace oceniane będą przez specjalnie powołane, niezależne jury
– kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne, wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych
– prace należy dostarczyć do wychowawców grup do dnia 20.10.2017r.

Koordynator konkursu: Marta Radziejewska