Metoda Dobrego Startu

W dniu 25.09.2017 odbędą się zajęcia Metody Dobrego Startu przeprowadzone przez p. Edytę Zamorską z Torunia dla wszystkich grup przedszkolnych.  Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz należy do metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii, angażujących uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze.  Jej celem jest kształtowanie mowy, przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie rysowania, poznawanie liter i cyfr.