ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE Z RODZICAMI

Zebranie ogólne z rodzicami odbędzie się

dla GRUP I i II w dniu 13 września (środa) o godzinie 16,30

dla GRUP III i IV w dniu 14 września (czwartek) o godzinie 16,30