W SIEDZIBIE STRAŻY MIEJSKIEJ

W dniu 07 czerwca 2017 roku siedzibę Straży Miejskiej w Ustce odwiedziły dzieci z grupy IV.

Wychowankom  przybliżono specyfikę pracy strażnika miejskiego, pokazano elementy umundurowania i sprzętu, pokazano radiowóz z osprzętem i jego działanie.

Przeprowadzono również pogadankę na temat bezpieczeństwa w trakcie spacerów, przechodzenie przez jezdnię oraz zachowanie wobec agresywnych psów.