JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE ?

Gotowość szkolna. Jak przygotować dziecka do podjęcia nauki w szkole?

Prelekcja dla rodziców dzieci

z grupy IV DELFINKI i grupy III MUSZELKI .
Prowadząca  mgr Honorata Jamróz –

psycholog PPP Słupsk

Termin 6.06.2017 – wtorek godzina 16

Miejsce: Miejskie Przedszkole nr 1