EDUKACJA

dtk-5Dzięki czynnemu uczestnictwu w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, grono pedagogiczne wzbogaca swoją wiedzę, podnosząc kwalifikacje oraz wykorzystuje w pracy z dziećmi wszelkie innowacje zdobyte podczas szkoleń i warsztatów.

Ponadto preferuje ekspresywny model pracy, wspomagający rozwój dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych.

W USTECKIEJ JEDYNCE dzieci pod okiem doświadczonych pedagogów uczą się samodzielności i współdziałania.

REALIZOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE PROGRAMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ:

 • GR I:

„Od przedszkolaka do pierwszaka” ; Autor Iwona Broda; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,

 • GR II:

„Od przedszkolaka do pierwszaka” ; Autor Iwona Broda; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,

 • GR III:

„Od przedszkolaka do pierwszaka” ; Autor Iwona Broda; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,

 • GR IV:

„Rośnij z Didasko”; Autor Joanna Białobrzeska; Wydawnictwo Didasko

REALIZOWANE INNOWACJE PEDAGOGICZNE 

 • Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej Poziom Integracji Sensorycznej ; (AA)                  REALIZOWANY PROGRAM EDUKACYJNY
 • „Ustka nad morskim wybrzeżem”

 


W ramach programów edukacyjnych placówka zapewnia szereg imprez sprzyjających indywidualnemu rozwojowi dziecka.

Należą do nich wycieczki, spacery nad morze i do lasu, przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne i wiele innych zajęć kulturalno – rekreacyjno – sportowych.

OFERUJEMY:dtk-4

 • zajęcia z elementami pedagogiki zabawy,
 • zajęcia z elementami kinezjologii edukacyjnej,
 • spotkanie z bajką w formie przedstawień teatralnych,
 • zabawy i ćwiczenia relaksacyjne,
 • zajęcia adaptacyjne przy udziale rodziców,
 • diagnozę mowy dziecka prowadzona przez wykwalifikowanego logopedę,
 • organizujemy pracę wyrównawczą i specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci, z trudnościami i deficytami rozwojowymi przy współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 

 

Dodaj komentarz

Podpis
Email
Witryna internetowa