W MARCU 2

Nasze zajęcia w przedszkolu.
Pomagamy zwierzątkom – wyjazd do schroniska w Słupsku .
Spacer szlakiem usteckich pomników .
Występ magika w naszym przedszkolu.
Recytujemy wiersze Tuwima i Brzechwy
CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM – wizyta Wiceburmistrza Ustki.