W MARCU

     Halowy Turniej Piłki Nożnej usteckich przedszkoli o puchar Burmistrze Miasta.

     Muszelki bawią się w teatr.

     Wewnątrzprzedszkolne eliminacje do konkursu recytatorskiego:

wiersze Brzechwy i Tuwima.