UCHWAŁA RADY MIASTA W SPRAWIE OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE

UCHWAŁA  RADY MIASTA USTKA Z DNIA 23 LUTEGO 2017 R. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Ustka