MOJE MIASTO… I MÓJ REGION ZA 100 LAT

OLA DĘBSKA  została wyróżniona w IV OGÓLNOPOLSKIM konkursie plastycznym w kat. przedszkole – MOJE MIASTO …I MÓJ REGION ZA 100 LAT.

Odbiór nagrody nastąpi 9 grudnia w BIAŁYMSTOKU.

G  R  A T U L U J E M Y !!!

Opiekunem plastycznym naszej wychowanki była Pani Janina Laskowska.