EDUKACJA

dtk-5Dzięki czynnemu uczestnictwu w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, grono pedagogiczne wzbogaca swoją wiedzę, podnosząc kwalifikacje oraz wykorzystuje w pracy z dziećmi wszelkie innowacje zdobyte podczas szkoleń i warsztatów.

Ponadto preferuje ekspresywny model pracy, wspomagający rozwój dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych.

W USTECKIEJ JEDYNCE dzieci pod okiem doświadczonych pedagogów uczą się samodzielności i współdziałania.

REALIZOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE PROGRAMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ:

 • GR I:

„Od przedszkolaka do pierwszaka” ; Autor Iwona Broda; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,

 • GR II:

„Od przedszkolaka do pierwszaka” ; Autor Iwona Broda; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,

 • GR III:

„Od przedszkolaka do pierwszaka” ; Autor Iwona Broda; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,

 • GR IV:

„Rośnij z Didasko”; Autor Joanna Białobrzeska; Wydawnictwo Didasko

REALIZOWANE INNOWACJE PEDAGOGICZNE 

 • Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej Poziom Integracji Sensorycznej ; (AA)                  REALIZOWANY PROGRAM EDUKACYJNY
 • „Ustka nad morskim wybrzeżem”

 


W ramach programów edukacyjnych placówka zapewnia szereg imprez sprzyjających indywidualnemu rozwojowi dziecka.

Należą do nich wycieczki, spacery nad morze i do lasu, przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne i wiele innych zajęć kulturalno – rekreacyjno – sportowych.

OFERUJEMY:dtk-4

 • zajęcia z elementami pedagogiki zabawy,
 • zajęcia z elementami kinezjologii edukacyjnej,
 • spotkanie z bajką w formie przedstawień teatralnych,
 • zabawy i ćwiczenia relaksacyjne,
 • zajęcia adaptacyjne przy udziale rodziców,
 • diagnozę mowy dziecka prowadzona przez wykwalifikowanego logopedę,
 • organizujemy pracę wyrównawczą i specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci, z trudnościami i deficytami rozwojowymi przy współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

ZAJĘCIA DODATKOWE nieodpłatne

dtk-1JĘZYK ANGIELSKI 

prowadzący mgr Anna ANDRZEJEWSKA

Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu po 30 minut w grupie I, III i IV .W grupie II język angielski realizowany jest w ramach podstawy programowej codziennie jako język stosowany podczas codziennych zajęć dydaktyczno – wychowawczych, czynności samoobsługowych, działań i zabaw swobodnych.

RYTMIKA ( 1 x w tygodniu w każdej grupie wiekowej) prowadzący Aleksandra Gurdak Tan Maia 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA – prowadzący mgr Bogusława Pietrzak– (  terapia indywidualna według harmonogramu ).

 

ZAJĘCIA DODATKOWE odpłatne

 

INNE ZAJĘCIA DLA PRZEDSZKOLAKÓW

BASEN

zajęcia na basenie OW – JANTAR – dla dzieci z grupy IV według harmonogramu organizatora – Pana Marka PRZEŁUSKIEGO w Ustce ( 1 x w tygodniu).

Prowadzący zajęcia : Marek OWSIŃSKI